Panel používateľa

Reklamácie

Reklamácie

Reklamácie vybavujeme štandardne v zákonných lehotách. Popis vady a predmet reklamácie nám pošlite majlom na samurai@samurai.sk alebo vyplňte Reklamačný protokol.

 

Reklamačný protokol

  

Kupujúci

 
 

 

 

 

 

Meno a priezvisko/názov spoločnosti:

 
 

 

 

 

 

Adresa :

 
 

 

 

 

 

E-mail:

 
 

 

 

 

 

Tel. číslo:

 
 

 

 

 

 

Fax:

 

Informácie o tovare

 
 

 

 

 

 

Číslo objednávky:

 
 

 

 

 

 

Názov tovaru podľa priloženej faktúry:

 
 

 

 

 

 

Kód výrobku podľa faktúry:

 

 

Druh reklamácie (pri opakovanej reklamácii po výmene tovaru)

 

 1. reklamácia

 2. reklamácia 

 3. reklamácia

 

 Popis vady, predmet reklamácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

Reklamačný protokol prosím pošlite na adresu samurai@samurai.sk alebo poštou na adresu Samurai.sk s. r. o.
Ľanová 31
900 25  Chorvátsky Grob

 

Požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:

výmenou tovaru □   opravou tovaru □   vrátením peňazí □     zľavou z kúpnej ceny □

iné□: ________________________________________________________

 

 

Dňa:                      V:                                                     Podpis zákazníka     

 

 

 

Potvrdenie o začatí reklamačného procesu / vyplní predajca /

 

 

 

Dátum doručenia reklamačného formulára

 

Dátum doručenia reklamovaného tovaru

 

Číslo reklamácie

 

Potvrdenie / dôvod /vybavil

 

Odmietnutie / dôvod/ vybavil 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

Samurai.sk s. r. o.
Ľanová 31
900 25  Chorvátsky Grob

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info