Panel používateľa

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Titul, meno a priezvisko, titul:
Adresa:
Telefonický kontakt:
E-mailový kontakt:
Objednávka číslo: zo dňa:
Dátum prevzatia tovaru na pošte/príp. osobný odber tovaru uskutočnený dňa:
Dnešný dátum:
Číslo Vášho účtu (IBAN formát):

V zmysle Zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov odstupujem od zmluvy v zákonnej lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (resp. dodania poslednej položky na faktúre) a vraciam tovar prostredníctvom Slovenskej pošty alebo osobne ako aj originál faktúru od dodávateľa, ktorú som obdržal spolu s tovarom. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
Som poučený, že znášam náklady na vrátenie tovaru.
Žiadam uhradiť čiastku podľa faktúry v sume ....................... na:
□ Vyššie zadané číslo účtu
□ Hore uvedenú adresu

 

 

-------------------------------
podpis

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info